Úvod   Napište nám   facebook
Provozní doba

Březen 2018

 

pondělí:
16:30 - 21:00
úterý: 6:00 - 8:00

14:00 - 21:00
středa:

14:00 - 21:00

čtvrtek:

6:00 - 8:00

14:00 - 21:00
pátek: 14:00 - 21:00
sobota: 10:00 - 21:00
neděle: 10:00 - 21:00

Bazén


583 550 361
Aktuální počet návštěvníků
Krytý bazén:0   
Finská sauna:0   
Letní koupaliště:0   
583 550 361
Plavecký areál Zábřeh

583 550 361
Plavecký areál Zábřeh
Aquazorbing
29. 3. 2018

Aquazorbing II
30. 3. 2018

Rekonstrukce venkovního bazénu


29.6. Venkovní bazén je dokončen. Probíhají poslední úpravy a dolaďování detailů.

Bazén 06_28

Skluzavka - délka 20 m a šířka 3 m, je řešna tak, aby bylo možné v budoucnu instalovat vedle ksluzavky tobogán.

Skluzavka

15.6. Venkovní bazén je již plně napuštěn. Nyní probíhá zkušební provoz a nastavení ovládání pro jednotlivé technologie.

Bazén 06_14

Bazén 06_13

9.6. Venkovní bazén je napuštěn již více než z poloviny. V příštím týdnu budou zahájeny zkoušky technologií.

bazén 06_09

napouštění 06_09

5.6. Dnes bylo zahájeno pískování bazénových filtrů a první napouštění akumulační jímky pro proplach a dezinfekci potrubí.

Bazén 06_05

Sklad lehátek u velkého bazénu dostává svou finální podobu.

Sklad 06_05

Práce na opalovacích terasách jsou již za polovinou.

Opalovací plochy 06_05

31.5. Bazénová vana je téměř připravena pro první napuštění. Začátkem příštího týdne proběhne proplach potrubí a zkouška čerpadel.

Bazén 05_30

Byla provedena úprava chlorovny a napojení chlorace do cirkulačního okruhu bazénu. Nový systém chlorace ještě více zpřesní dávkování dezinfekčního prostředku do bazénů.

Chlorovna 05_30

Jednotlivé díly 20 metrů dlouhé skluzavky se smontují na místě a osadí na připravenou konstrukci.

Skluzavka 05_30

Příprava opalovací plochy podél 50-ti metrového bazénu. Plocha bude dlážděná, barevně odlišená od ochozů bazénu. Jednotlivé stupně opalovací plochy budou odděleny palisádami.

Opalovací plochy 05_30

18.5. V bazénové vaně se instalují koncové prvky pro atrakce (vodní hříbek, masážní trysky, atd.). Základy pro instalaci skluzavky jsou připraveny a buduje se sklad lehátek. Zároveń probíhá příprava podkladu opalovacích teras.

bazenfolie

Skluzavka základy

Sklad lehátek základ

9.5. Pokládka bazénové folie se blíží ke konci. Rozvody ve strojovně jsou téměř kompletně napojeny na stávající technologii, která byla ve strojovně instalována při rekonstrukci krytého bazénu. Nyní se v zatravněném prostoru za bazénem připravují základy pro usazení konstrukce velké skluzavky.

Bazen folie05_09

bazen rozvody 05_09

 

28.4. Pokládku finální folie bazénové vany komlikuje proměnlivé počasí. Terénní úpravy pokračují dle plánu a nemalá část práce momentálně probíhá ve strojovně při napojování rozvodů bazénové technologie.

bazenfolie

teren3

 

14.4. Rekonstrukce venkovního 50m bazénu nadále pokračuje dle plánu a již se začala pokládat finální folie bazénu. Probíhá i úprava terénu okolí bazénu a výstavba ošetřovny.

bazen folie

bazenfolie2

 

4.4. Probíhá betonáž masážních lavic. Povrch bazénové vany se připravuje na pokládku folie. V okolí bazénu se provádí úprava terénu. Pod tobogánem se buduje nová ošetřovna. Ve strojovně probíhá napojování rozvodů bazénové vody.

Bazén 17_04_03

 

17.3. V bazénové vaně pomalu končí betonářské práce. Připravuje se betonáž prvků v relaxační zóně. V okolí bazénu se dokončuje pokládka rozvodů bazénové vody. Zbývá již jen osadit prostupy akumulační jímkou a do strojovny krrytého bazénu. Současně probíhá pokládka kabeláže MaR pro ovládání jednotlivých zařízení.

Betonování 03_17

Rozvody mezi bazénovou vanou a akumulační nádrží:

Prostup do AJ

 

7.3. Na stavbě pokračují betonáže, pokládka kabeláže pro měření a regulaci, a také byly provedeny jádrové vrty ze strojovny pro napojení potrubních rozvodů v budově.

Jádrové vrty

Betonování 03_03

 

21.2. Díky příznivým teplotám mohou pokračovat betonářské práce na rekonstrukci venkovního bazénu.

betonování 17_02_21

 

7.2. Na začátku února byly opět zahájeny práce na rekonstrukci venkovního bazénu (odklízení sněhu, rozebírání bednění).

2017 unor zahajeni praci

26.1. Jakmile povolí mrazy, rozběhnou se opět práce na rekonstrukci venkovního bazénu.

Bazén pod sněhem

 

22.12. V prosinci byly provedeny zásypy potrubních rozvodů a dále probíhalo vázání výztuže stěn. Při teplotách nad nulou bylo povoleno pokračovat v betonáži částí stěn.

Rekonstrukce 12_22

 

2.12. Vzhledem k povětrnostním podmínkám byly přerušeny betonářské práce. Stavba dokončuje armování stěn bazénu a provádí pokládku potrubí pro odvod vody z přelivných žlábků do akumulační nádrže. Pracuje se také na úpravě akumulační nádrže.

2016_12_02

 

21.11. Byla dokončena pokládka potrubních rozvodů pro přívod vody do bazénu a betonáž druhé části bazénového dna. Nyní probíhá příprava na betonáž stěn bazénu.

Beton dno dokonceni

 

2.11. První část betonáže nového dna bazénu byla provedena na konci října.

reko21

reko22

 

25.10. Rekonstrukce venkovního 50m bazénu probíhá podle plánu. Probíhá příprava na betonáž a instalace potrubí pro rozvod vody

reko20

reko19

 

14.10. Rekonstrukce venkovního 50m bazénu - probíhá výztuž betonového dna a pokládají se trubní rozvody pro přívod vody do bazénu

reko18

 

7.10. 2016 Postup prací během týdne na rekonstrukci venkovního 50m bazénu. Byla položena hydroizolační fólie.

reko17

 

1.10. 2016 Betonový podklad 50m venkovního bazénu

reko14

reko13

 

22.9. Rekonstrukce venkovního bazénu pomalu dostává svojí tvář.Díky přízni počasí počasí probíhá vše podle plánu.

reko12

reko11

reko10

 

16.9. Navážka podkladní zeminy venkovního bazénu

reko9

reko8

reko7

 

12.9. Postup rekonstrukce venkovního 50m bazénu

reko6

reko5

reko4

 

V sobotu 3.9.2016 byly zahájeny bourací práce na rekonstrukci venkovního bazénu.

reko3

rekonstrukce

 

Dnešním dnem, tj. 1.9.2016, byla předána stavba venkovního bazénu firmě VW Wachal a proběhl 1.kontrolní den za účasti zástupců města Zábřeh, dodavatele stavby, stavebního dozoru a vedení firmy EKO servis. Od 2.9. začnou přípravné práce na stavbě venkovního bazénu.

16.8. Již začínají přípravy na zahájení rekonstrukce.

Do soutěže o získání zakázky na rekonstrukci venkovního bazénu se přihlásili čtyři zájemci. Vítěznou nabídkou se stala nabídka společnosti VW WACHAL z Kroměříže. Práce na rekonstrukci by měly být zahájeny v září, po ukončení letní sezony na koupališti.

Plavecký venkovní bazén bude po rekonstrukci rozdělený na dvě části. Ve sportovní části se čtyřmi dráhami v celé délce 50m si budou moci návštěvníci volně zaplavat. Druhá, relaxační část bude vybavena prvky jako vodní vícedráhová skluzavka, hydromasážní trysky, chrlič, vodní hřib, nebo houpací jeskyně pro zpestření pobytu návštěvníků ve vodě.

Studie bazénu po rekonstrukci

PVB 50 situace

Stávající stav venkovního bazénu

Stávající stav 50m venkovní

 

Venkovní 50m

Historické první koupaliště v Zábřehu

Starý 50m venkovní