Plavecká škola

Plavání je jedním z nejpřirozenějších pohybů každého člověka s mnoha zdraví prospěšnými účinky. Vedle relaxačních účinků má plavání blahodárný vliv na spánek, stavbu svalů a držení těla, zlepšuje flexibilitu, posiluje výkonost srdce, zlepšuje dýchání a redukuje váhu. Plavání je taktéž vhodnou rehabilitační aktivitou a častou volbou fyzioterapeutů. V boji s nadváhou nám plavání pomůže bez zatěžování kloubů.

 

Výuka plavání základních a mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Plavecký areál Zábřeh bude i v následujícím školním roce pořád kurzy plavání pro základní a mateřské školy v ranních a dopoledních hodinách. Zástupci škol se mohou informovat u vedení plaveckého areálu telefonicky na čísle 732 615 713, nebo prostřednictvím emailu na: provozni@zabreh-bazen.cz.

UPOZORŇUJEME, ŽE NOVÝ PROVOZOVATEL NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY Z NEDOPLAVANÝCH KURZŮ PŘEDCHOZÍHO POSKYTOVATELE VÝUKY.

podrobnější info

 

Odpolední výuka plavání dětí v roce 2021/2022 (5 - 15 let)

Odpolední výuka plavání dětí předškolního a školního věku bude zahájena 6. září. Do kurzu je možné hlásit se už teď.

Kurzovné je nutné uhradit v hotovosti na pokladně plaveckého areálu. Kurzovné uhraďte nejpozději týden před zahájením kurzu. V případě, že kurz nebude uhrazen budete z kurzu odhlášeni a Vaše místo nabídnuto náhradníkovi.

STORNO = v případě zrušení kurzu oraganizátorem Vám bude nabídnut náhradní termín. Pokud by se kurzy nepodařilo realizovat z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši. V případě nemoci dítěte, je nutné doložit lékařské potvrzení a bude Vám vrácena poměrná část kurzovného. V případě úhrady kurzu a nenastoupení do kurzu z jiných než zdravotních důvodů Vám bude účtován storno poplatek ve výši 30% z kurzovného.

CENA KURZU JE 1437 Kč (12 lekcí / 60 minut)

Termíny a cíle plaveckého výcviku dětí

VÚ1 – úterý 1. pololetí 16:00 – 17:00 hod (děti 5 – 7 let, neplavec, začátečník)

termíny:  06. 09. - 30. 11. = 12 lekcí 

                07. 12. - 01. 03 = 12 lekcí

kapacita: 20/2 dráhy

 • hygiena na bazéně
 • bezpečnost a organizace plavecké výuky
 • používání plaveckých pomůcek
 • hry a základní plavecké prvky
 • orientace na hladině a pod vodou
 • zvládnutí plaveckého způsobu znak a kraul

 

VS11 – středa 1. pololetí 15:00 – 16:00 hod (děti 8 – 10 let, neplavec, začátečník)

termíny:  7.9. – 8. 12. = 12 lekcí

               15.12. – 16. 3. = 12 lekcí

kapacita: 20/2 dráhy

 • hygiena na bazéně
 • bezpečnost a organizace plavecké výuky
 • používání plaveckých pomůcek
 • hry a základní plavecké prvky
 • orientace na hladině a pod vodou
 • základy plavání pod vodou
 • zvládnutí plaveckého způsobu znak, kraul, prsa

 

VS21 – středa 1. pololetí 16:00 – 17:00 hod (děti 11 – 15 let, uplave alespoň 25 metrů libovolným způsobem)

termíny:  7.9. – 8. 12. = 12 lekcí

               15.12. – 16. 3. = 12 lekcí

kapacita: 15/2 dráhy

 • zvládnutí techniky prsa, znak, kraul
 • plaváni pod vodou bez pomůcek
 • uplavat alespoň 200 m
 • technika skoků a pádů do vody
 • technika ploutvového plavání

Každé dítě musí být vybaveno plaveckými brýlemi, svázané vlasy/plavecká čepice a bez řetízků a náušnic.

Přihláška do kurzu "Odpolední plavání dětí"

 

Plavání rodičů s dětmi - batolata v roce 2021/2022

Podmínkou pro zapsání do kurzu je vyplnění přihlášky a potvrzení od pediatra!

Dítě získává kladný vztah k vodě brzy po narození, kdy se snažíme co nejdříve navázat na známé „vodní“ prostředí v maminčině bříšku.

    PŘÍNOSY PLAVÁNÍ NEJMENŠÍCH DĚTÍ

 • zlepšuje motorický vývoj dítěte a zároveň se při něm zlepšují svaly dítěte
 • Rozvoj rovnováhy, koordinace pohybů a orientačních schopností dítěte
 • Příprava na vstup do kolektivu
 • učí se dobré orientaci nad vodou i pod vodou
 • učí se sebezáchraně (dítě je schopno se ve vodě zorientovat a doplavat ke břehu)
 • prohloubí si vzájemný vztah s rodiči
 • všestranně se rozvíjet
 • otužovat se
 • Dítě lépe jí i spí

každé pondělí v čase 10:00 – 11:00 hodin

 • Kurz je rozvržen do 10 lekcí (1 lekce trvá 60 minut), v závislosti na věku, náladě a zdatnosti dítěte může být lekce zkrácena.
 • kurz je nutné opustit nejpozději 30 minut po skončení lekce.
 • Teplota vody je cca 29-32 °C a vzduchu cca 33°C a teplota páry 40°C.
 • Před vstupem do páry je třeba se osprchovat. Když tak neučiníte odpařuje se z vás chlór.

 

PÁRA PRO BATOLATA

Děti se zahřívají rychleji, proto doporučujeme zpočátku kratší pobyt v páře. Pro půlroční miminka je napoprvé vhodné zkusit 1-2 minuty. Když se děťátku v páře líbí, můžete zůstat i déle. Zpočátku však nedoporučujeme přesahovat 5 minut. Když miminko pláče ihned po příchodu do páry, tak mu možná pára jako taková není příjemná nebo se polekalo nového prostředí, navíc pokud ten den bylo plavat poprvé, je možné, že nových vjemů na něj už bylo prostě moc. Můžete to tedy zkusit příště a uvidíte.

 

CO SEBOU PRO DÍTĚ

 • 2 osušky
 • kosmetiku na ošetření po koupání (olejíčky, krémy)
 • u nekojených dětí doporučujeme pití v plastové láhvi, případně svačin
 • dětské plavky s pevnými gumičkami nebo plavecké pleny

CO SEBOU PRO RODIČE

 • plavky, osušku, mycí potřeby, pití v plastové láhvi
 • maminky na lekci plavání musí používat z hygienických důvodů menstruační tampón i v době, kdy nemají menstruaci
 • doprovod maminky s dítětem může sledovat probíhající lekce

Cena lekce (60 minut) je 150,- Kč včetně DPH.

Maximální obsazení každého kurzu je 15 dětí s jedním zákonným zástupcem.

TERMÍNY KURZŮ:

PODZIM:              6.9. - 8. 11.                     10 lekcí/1500,- Kč

ZIMA:                  15. 11.- 24. 1.                 10 lekcí/ 1500,- Kč

Kurzovné je nutné uhradit v hotovosti na pokladně plaveckého areálu. Kurzovné uhraďte nejpozději týden před zahájením kurzu. V případě, že kurz nebude uhrazen budete z kurzu odhlášeni a Vaše místo nabídnuto náhradníkovi.

STORNO = v případě zrušení kurzu oraganizátorem Vám bude nabídnut náhradní termín. Pokud by se kurzy nepodařilo realizovat z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši. V případě nemoci dítěte či doprovodu, je nutné doložit lékařské potvrzení a bude Vám vrácena poměrná část kurzovného. V případě úhrady kurzu a nenastoupení do kurzu z jiných než zdravotních důvodů Vám bude účtován storno poplatek ve výši 30% z kurzovného.

(Zdravotní pojišťovny přispívají na plavání kojenců a dětí v rozmezí přibližně 500 – 1500 Kč. Informujte se u své zdravotní pojišťovny.)

 Přihláška do kurzu "Plavání rodičů s dětmi"